Disclaimer

Aansprakelijkheid

Wanneer we op deze website spreken van ‘wij’ dan bedoelen we de eigenaren van de website, betrokken redacteuren van de website en de internetdomeinnaam. Dit sluit partners met wie we samenwerken uit.

Als bezoeker van seashellsnkettlebells.nl ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie op onze website en voor het gebruik van die informatie. Bezoekers kunnen aan de informatie op onze website geen rechten ontlenen.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. Alle prijzen op seashellsnkettlebells.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wij kunnen evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Wij wijzen je erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Contact (info@seashellsnkettlebells.nl)

Serieuze berichten beantwoorden we altijd. Wij zullen niet reageren op berichten die spam, agressieve verkoopmethoden, het verzamelen van e-mailadressen, versleutelde tekstcodes, etc. bevatten en berichten die we niet vertrouwen.

Samenwerken met seashellsnkettlebells.nl

  • Vrijblijvend een product opsturen kan altijd, dan wordt er gekeken of het goed aansluit op de website (geen garantie dat er iets over terug komt).
  • Bij een advertorial wordt er altijd boven gezet dat het om een advertorial gaat.
  • Ook bij gekregen producten zijn we verplicht dit te vermelden, dit doen we door onder het onder het artikel te vermelden en te linken naar onze disclaimer.

Wanneer er interesse is in een samenwerking of wanneer er vragen zijn op zakelijk gebied kun je contact opnemen met Ellen via info@seashellsnkettlebells.nl.

Producten op seashellsnkettlebells.nl

Op seashellsnkettlebells.nl verschijnen regelmatig blogs waarin we producten of diensten noemen. Vaak zijn dit dingen die we zelf hebben gekocht, maar soms krijgen we producten opgestuurd of krijgen we de kans om gebruik te maken van een dienst in de hoop dat we hierover schrijven.

Ondanks dat we deze producten niet altijd zelf hebben gekocht, zijn we altijd eerlijk over wat we van een product vinden. We beoordelen het product met de door ons opgedane ervaring. We zullen het vermelden wanneer we producten hebben gekregen.

Auteursrecht

Alle teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s en ander materiaal op seashellsnkettlebells.nl worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten en zijn alleen bedoeld voor de bezoeker van onze website. Zonder schriftelijke toestemming van Seashells ’n Kettlebells is het niet toegestaan om de beschermde inhoud op deze website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.